Đăng ký tham gia chương trình

Lưu ý quan trọngKhi gửi mẫu đơn này, tôi chấp thuận để Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) ("UOB Việt Nam") sử dụng dữ liệu cá nhân của tôi đã đăng ký với UOB Việt Nam để liên hệ với tôi thông qua cuộc gọi, tin nhắn văn bản hoặc email nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cảm ơn Quý khách đã đăng ký