Đối với trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp dịch vụ tiền mặt tại quầy, xin vui lòng đặt lịch hẹn trước ít nhất 24 giờ.

*Vui lòng đặt lịch hẹn trước 24 giờ trong giai đoạn giãn cách xã hội.

*Vui lòng đặt lịch hẹn trước 24 giờ trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Bằng cách tiếp tục, tôi đồng ý rằng Ngân hàng UOB Việt Nam có thể sử dụng thông tin được cung cấp ở trên để liên hệ với tôi qua cuộc gọi, tin nhắn hoặc email cho mục đích đặt lịch hẹn và (các) dịch vụ được yêu cầu tại đây. Cảm ơn Quý khách.