Nếu Quý khách có khen ngợi, phản hồi, thắc mắc liên quan sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng, vui lòng điền thông tin như bên dưới.

Thông tin Quý khách

Chia sẻ với chúng tôi về Khen ngợi/ Phản hồi/ Thắc mắc của Quý khách tại đây*

    Khi gửi mẫu đơn này, tôi chấp thuận để Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“Ngân hàng UOB Việt Nam") thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của tôi nhằm mục đích liên hệ với tôi theo (các) số điện thoại về sản phẩm và dịch vụ do Ngân hàng UOB Việt Nam cung cấp thông qua cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản hoặc email.