Quan trọng:
  • UOB Vietnam không phân phối, chào bán các sản phẩm đầu tư và không cung cấp dịch vụ quản lý Danh mục đầu tư hoặc dịch vụ giám sát Danh mục đầu tư.
  • Các Quỹ Mở do Cổ phần Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) (“UOBAM”), địa chỉ tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp. Các sản phẩm này không phải là nghĩa vụ cũng như là bảo đảm của  Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“UOB Việt Nam”). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được UOBAM thay đổi theo từng thời điểm và UOB Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về sự thay đổi đó.
  • Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của Quỹ sẽ được thực hiện theo Quy tắc và Điều khoản của Quỹ do UOBAM ban hành.
  • Quý khách toàn quyền quyết định trong việc lựa chọn và đăng ký Quỹ Mở. Trước khi quyết định đầu tư vào Quỹ Mở nào, Quý khách nên trao đổi với chuyên gia Quỹ Mở tương ứng để được giải thích chi tiết về Quỹ  Mở đó và hỗ trợ Quý khách trong quá trình đăng ký. Vui lòng liên hệ với Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Quý khách để biết thêm chi tiết.

Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ gọi lại để hỗ trợ bạn đăng ký.

Thông tin cá nhân

*Dịch vụ chỉ áp dụng cho khách hàng tại Tp. HCM và Hà Nội

Bằng việc nhấn "Gửi", tôi đồng ý rằng UOB Việt Nam có thể sử dụng thông tin trên đây để liên hệ với tôi nhằm giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của UOB Việt Nam từ nay trở về sau. Tôi cũng đồng ý cho UOB Việt Nam liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 08:00 tối.

Lưu ý: Các thông tin của Quý khách sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu trên hoặc chia sẻ với bên thứ 3.

Điều kiện đăng ký:

- Sinh sống và làm việc tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.