Bộ quà tặng dành cho chủ Thẻ Tín dụng mới (*)

Nhận Vali trị giá 2.500.000 VND khi phát sinh giao dịch trong 30 ngày đầu tiên

Nhận thêm điểm thưởng tương đương 500.000 VND khi đạt đủ chi tiêu

Miễn phí Phí Tham gia năm đầu tiên khi mở thẻ UOB thành công

(*) Điều khoản và Điều kiện áp dụng

 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ gọi lại để hỗ trợ bạn đăng ký.

Chúng tôi rất tiếc chưa thể nhận đơn đăng ký do Quý khách chưa thỏa điều kiện tham gia.

Chúng tôi rất tiếc chưa thể nhận đơn đăng ký do Quý khách chưa thỏa điều kiện tham gia.

Thông tin cá nhân

*Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng tại Tp. HCM và Hà Nội

Bằng việc nhấn "Gửi", tôi đồng ý rằng UOB Việt Nam có thể sử dụng thông tin trên đây để liên hệ với tôi nhằm giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của UOB Việt Nam từ nay trở về sau và xác nhận đã đọc, hiểu, và đồng ý với mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân tại Thông báo bảo mật. Tôi cũng đồng ý cho UOB Việt Nam liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 08:00 tối.

Lưu ý: Các thông tin của Quý khách sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu trên hoặc chia sẻ với bên thứ 3.