Biểu mẫu đăng ký đối tác

*Điền 1 từ cuối của tên bạn. Ví dụ: Truong Hoang Vinh Loc. Vui lòng điền: Loc

    (Điều kiện bắt buộc)*

    Nhập mã giới thiệu của thành viên hiện hữu để nhận phần thưởng (cho bạn và người giới thiệu)

    Mã số Đại lý của bạn là 3 chữ cái đầu tiên của Tên bạn + 6 chữ số cuối của số điện thoại đã đăng ký. Vui lòng ghi nhớ Mã số Đại lý của bạn cho các chương trình tích lũy điểm thưởng. Sau bước này, bạn có thể bắt đầu giới thiệu bằng Mã số Đại lý này thông qua biểu mẫu giới thiệu. Điểm thưởng sẽ được ghi nhận vào Tài khoản Đại lý Getbanker của bạn sau khi được mở thành công. Nhân viên ngân hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong các bước tiếp theo. Nếu bạn có thêm thắc mắc, vui lòng gửi email về HoangVinhLoc.Truong@uobgroup.com hoặc VN-Vaymuanha@UOBgroup.com

    Khi gửi mẫu đơn này cho UOB Việt Nam, tôi đồng ý việc UOB Việt Nam thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và tiết lộ các thông tin được nêu trong đơn này cho mục đích của các hoạt động dự liệu trong Hợp Đồng Hợp Tác giữa tôi và UOB Việt Nam cũng như đồng ý tuân theo các quy định của UOBV Việt Nam liên quan đến hoạt động này. Khi tham gia vào bất kỳ chương trình nào của UOB Vietnam, tôi đồng ý tuân thủ tất cả các Điều khoản và Điều kiện của chương trình đó và bất kỳ sửa đổi bổ sung nào đối với các điều khoản và điều kiện này sau đó (tùy từng thời điểm).

    Xin vui lòng ghi nhớ mã số này để đối chiếu