Vui lòng cung cấp chính xác thông tin cá nhân theo biểu mẫu bên dưới. Nhân viên Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

*Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Quý khách có thể cung cấp thêm thông tin ở đây

Khi gửi mẫu đơn này, tôi chấp thuận để Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“Ngân hàng UOB Việt Nam") thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của tôi nhằm mục đích liên hệ với tôi theo (các) số điện thoại về sản phẩm và dịch vụ do Ngân hàng UOB Việt Nam cung cấp thông qua cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản hoặc email.