Bay nhiều hơn, tiết kiệm nhiều hơn

Tặng 100.000 VND khi mở tài khoản UOB.

Điều kiện và điều khoản áp dụng, nhấn vào đây.

Hoàn 250.000 VND khi mua vé máy bay Vietnam Airlines, thanh toán bằng thẻ UOB Napas & Ghi nợ.

Hoàn tối đa 4 lần/tháng.

Điều kiện và điều khoản áp dụng, nhấn vào đây.

            Chương trình kéo dài đến hết 15/10/2024.

            Lưu ý: Hình ảnh thẻ Ghi nợ chỉ mang tính chất minh họa, không phải mẫu thẻ thực tế do UOB Việt Nam phát hành.

Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ gọi lại để hỗ trợ bạn đăng ký.

Thông tin cá nhân

*Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng tại Tp. HCM.

Bằng việc nhấn "Gửi", tôi đồng ý rằng UOB Việt Nam có thể sử dụng thông tin trên đây để liên hệ với tôi nhằm giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của UOB Việt Nam từ nay trở về sau và xác nhận đã đọc, hiểu, và đồng ý với mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân tại Thông báo bảo mật. Tôi cũng đồng ý cho UOB Việt Nam liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 08:00 tối.

Lưu ý: Các thông tin của Quý khách sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu trên hoặc chia sẻ với bên thứ 3.