Vui lòng đặt lịch hẹn trực tuyến để chúng tôi có thể phục vụ Quý khách tốt hơn.

Bằng cách tiếp tục, tôi đồng ý rằng Ngân hàng UOB Việt Nam có thể sử dụng thông tin được cung cấp ở trên để liên hệ với tôi qua cuộc gọi, tin nhắn hoặc email cho mục đích đặt lịch hẹn và (các) dịch vụ được yêu cầu tại đây. Cảm ơn Quý khách.