uob logo

Quy trình xử lý khiếu nại của chúng tôi

Tại UOBAM, chúng tôi luôn cố gắng giải quyết mối quan tâm của bạn càng sớm càng tốt. Trong cùng ngày, đơn vị độc lập của chúng tôi (Corporate Governance) sẽ gửi cho bạn xác nhận về việc đã nhận được đơn khiếu nại của bạn. Đội ngũ chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc đánh giá kỹ lưỡng về mối quan tâm của bạn, bao gồm việc gọi điện thoại cho bạn và giải quyết mối quan tâm của bạn trong vòng 7 ngày làm việc. Trong trường hợp cần thêm điều tra do sự phức tạp của vấn đề, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn về tiến trình và cố gắng giải quyết mối quan tâm của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý. Để chúng tôi tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc của bạn, chúng tôi sẽ cần thông tin liên quan đến khiếu nại của bạn, bao gồm tên, số CMND/hoặc số hộ chiếu và thông tin liên lạc của bạn để chúng tôi có thể tiếp tục điều tra. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể không thể trả lời khiếu nại của bạn trừ khi thông tin đủ được cung cấp.

Vai trò của Corporate Governance

Tại UOBAM, đội ngũ Corporate Governance của chúng tôi hoạt động độc lập với các đơn vị bán hàng/ tư vấn đầu tư. Chúng tôi luôn cố gắng giải quyết mối quan tâm của bạn một cách công bằng và giải quyết mối quan tâm của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý. Để nhận bản sao về Quy trình xử lý khiếu nại, bạn có thể ghé thăm văn phòng của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3822 1966.

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi có thể trong giờ làm việc - Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8h30 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều (trừ ngày lễ, tết).

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ hướng dẫn giao dịch nào hoặc trả lời các vấn đề liên quan đến tài khoản được gửi qua biểu mẫu này.

Nếu bạn cần hỗ trợ về các vấn đề và giao dịch liên quan đến tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại UOBAM 

Bằng cách gửi, tôi đồng ý với tất cả những điều sau đây:

i. gửi cho UOBAM tất cả thông tin trong biểu mẫu này.

ii. Tôi đồng ý cho UOBAM thu thập, sử dụng và tiết lộ các thông tin liên hệ chi tiết nhất định để cung cấp cho tôi thông tin qua điện thoại và/hoặc email về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi và sự kiện nào của UOBAM mà UOBAM cho rằng tôi có thể quan tâm.